27 September 2023

Struktur Organisasi

Dekan FKIP          : Dr. H. Abd. Hamid Isa, M.Pd

Kepala Tata Usaha FKIP : Syamsiah Buhungo, SE.I

Ketua Program Studi PGSD : Yulanti S. Mooduto, S.Pd., M.Pd

Ketua Program Studi IKOR : Ardin Abdul Gani, M.Pd

 

Plt. Ketua Program Studi IPA: Astian Artiningsih, S.Pd, M.Pd

Plt. Ketua Program Studi MATEMATIKA: Dr. H. Abd. Hamid Isa, M.Pd

Gugus Jaminan Mutu Fakultas     : Fandi H. Binggo, S.Pd, M.Pd

Gugus Jaminan Mutu Program Studi PGSD : Yusraningsih H. Pongoliu, S.Pd, M.Pd

Gugus Jaminan Mutu Program Studi IKOR : Ratna Dewi, M.Pd

Kepala Laboratorium PGSD : Andi Nur Syarif Hidayatullah, S.Pd., M.Pd

Kepala Laboratorium IKOR: Giofandi Samin, M.Pd

Satuan Tugas :

Akademik :
Dr. Lia Nurhayati, M.Pd      

Bagian Administrasi Umum :
Yane Hardiyanti Mahmud, S.Pd, M.Pd

Bagian Al-Islam dan Kemuhammadiyahan:
Dr. Hj. Yurni Rahman, S.Pd, M.Pd

Bagian Kerjasama dan Pengembangan :

Hendra Saputra S. Adiko, S.Pd, M.Pd

Administrasi Fakultas :

Sri Dewi Hindun Adam, S.KM


Ma’Shum M. Tuli, S.Pi

Dosen Program Studi PGSD :

Dr. Thamrin A. Kum, M.Pd

Dr. Lia Nurhayati, M.Pd

Dr. Hj. Yurni Rahman, M.Pd

Dr. Ashrafiany, S.Pd, M.Pd

Hendra Saputra S. Adiko, S.Pd, M.Pd

Suleman, S.Pd, M.Pd

Dosen Program Studi IKOR: 

Iwan Fataha, M.Pd

Gilang Ramadan, M. Pd

Dosen Program Studi IPA

Dosen Program Studi Matematika