Struktur Organisasi

Dekan FKIP                       : Dr. H. Abd. Hamid Isa, M.Pd

Bendahara FKIP :
Syamsiah Buhungo, SE.I

Ketua Program Studi PGSD : Suleman, S.Pd., M.Pd

Sekertaris Program Studi PGSD :  Yulanti S. Mooduto, S.Pd., M.Pd

Gugus Jaminan Mutu Fakultas     : Fandi H. Binggo, S.Pd., M.Pd

Gugus Jaminan Mutu Program Studi PGSD : Yulanti S. Mooduto, S.Pd., M.Pd

Kepala Laboratorium : Lia Nurhayati, S.Pd., M.Pd

Satuan Tugas :

Akademik :
1. Wirna Tangahu, S.Pd., M.Pd
2. Amna N. Noho, S.Pd., M,Pd

Administrasi Umum :
1. Yane Hardiyanti Mahmud, S.Pd., M.Pd
2. Yusraningsih H. Pongoliu, S.Pd., M.Pd

Kemahasiswaan dan Kemuhammadiyaan :
1. Yurni Rahman, S.Pd., M.Pd
2. Irmawati Duko Ishak, S.E., M.Pd

Kerjasama dan Pengembangan :
1. Hendra Saputra S. Adiko, S.Pd., M.Pd
2. Rahmat Husain, S.Pd